Sprzedaż drewna pochodzącego z lasów komunalnych

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze, działając na podstawie umowy wykonawczej zawartej z Miastem Jelenia Góra, z dnia 30 kwietnia 2015 r., o świadczeniu usług publicznych na terenie miasta Jelenia Góra, zadanie nr 15: utrzymanie lasów komunalnych, prowadzenie gospodarki leśnej i pozyskaniu drewna ogłasza sprzedaż drewna pochodzącego z lasów komunalnych.

Do sprzedaży przeznacza się drewno loco-las (na pniu) z cięć rębnych i przedrębnych.
Szacowana ilość drewna około 600 m3.w tym ilości poszczególnych sortymentów do pozyskania i sprzedaży pozyskanych z użytków rębnych przedrębnych:
a) Drewno wielkowymiarowe (WO) 50% ok. 300 m3
b) Drewno średniowymiarowe (S) 50% ok. 300 m3
- S2b - 20% ok.120 m3,
- S2a - 15% ok. 90 m3,
- S4 - 15% ok. 90 m3.

Osoby zainteresowane zakupem powyższego drewna mogą składać oferty w sekretariacie MPGK sp. z o. o., mieszczącego się przy ul. Wolności 161/163, 58-560 Jelenia Góra, 
w terminie do dnia 25 stycznia 2023 r. do godz. 1400.
Szczegółowe informacje zawarte zostały na stronie mpgk.jgora.pl w zakładce Lasy Komunalne poniżej link dot. Ogłoszenia o sprzedaży drewna.

https://www.mpgk.jgora.pl/ogloszenie-o-sprzedazy-drewna-pochodzacych-z-lasow-komunalnych

UM JG