Jakość powietrza w Jeleniej Górze

CO

503.00

mg/m3

O3

2.00

ug/m3

PM10

18.00

ug/m3

PM2.5

17.00

ug/m3

Dane pomiarowe dla stacji Jelenia Góra. Wartości zostały odczytane dnia 2022-01-19 o godzinie 08:00.
Wartość Ocena
0-2 499 Bardzo dobry
2 500-6 499 Dobry
6 500-10 499 Umiarkowany
10 500-14 499 Dostateczny
14 500-20 499 Zły
>20 499 Bardzo zły
Tlenek węgla CO
Tlenek węgla CO to nieorganiczny związek chemiczny z grupy tlenków węgla, który ma silne własności toksyczne. Powstaje w wyniku wysokotemperaturowych procesów technologicznych, w których paliwem jest przede wszystkim węgiel i ropa naftowa (przemysł energetyczny, hutniczy, chemiczny) jak i spaliny samochodowe (silniki spalinowe).
Wartość Ocena
0-20 Bardzo dobry
21-60 Dobry
61-100 Umiarkowany
101-140 Dostateczny
141-200 Zły
>200 Bardzo zły
PM10
PM10 to pył zawieszony, który jest frakcją pyłu o bardzo małych rozmiarach średnicy ziaren - do 10 mikrometrów. Ziarna są wystarczająco małe, aby mogły przeniknąć głęboko do płuc. Głównym źródłem pyłu PM10 w powietrzu w europejskich miastach jest emisja ze spalania w indywidualnych systemach grzewczych paliw stałych takich jak węgiel, drewno i biomasa oraz z ruchu drogowego, szczególnie z pojazdów z silnikami bez filtrów cząstek stałych.
Wartość Ocena
0-12 Bardzo dobry
13-36 Dobry
37-60 Umiarkowany
61-84 Dostateczny
85-120 Zły
>120 Bardzo zły
PM2,5
PM2,5 to aerozole atmosferyczne (pył zawieszony) o średnicy nie większej niż 2,5 μm, który zdaniem Światowej Organizacji Zdrowia jest najbardziej szkodliwy dla zdrowia człowieka spośród innych zanieczyszczeń atmosferycznych.
Wartość Ocena
0-30 Bardzo dobry
31-70 Dobry
71-120 Umiarkowany
121-160 Dostateczny
161-240 Zły
>240 Bardzo zły
Ozon
Ozon jest gazem drażniącym, powoduje uszkodzenie błon biologicznych przez reakcje rodnikowe z ich składnikami. Po dostaniu się do komórek może hamować działanie enzymów komórkowych, wstrzymując oddychanie wewnątrzkomórkowe.
Wartość Ocena
0-5 Bardzo dobry
6-10 Dobry
11-15 Umiarkowany
16-20 Dostateczny
21-50 Zły
>50 Bardzo zły
Benzen
Benzen to organiczny związek chemiczny z grupy arenów. Powoduje on zarówno ostre jak i przewlekłe zatrucia do których zazwyczaj dochodzi poprzez wdychanie par przez układ oddechowy.