Nowy przypadek wykrycia koronawirusa w naszym powiecie

4.09.2020 r. - Raport Starosty Jeleniogórskiego
Krzysztof Wiśniewski
Starosta Jeleniogórski informuje o nowym przypadku wykrycia koronawirusa w naszym powiecie - pozytywny test wyszedł mieszkańcowi gminy Kowary.

Według informacji otrzymanej z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jeleniej Górze dotyczącej mieszkańców powiatu jeleniogórskiego, sytuacja sanitarno-epidemiologiczna przedstawia się następująco:

Liczba stwierdzonych przypadków koronawirusa: 174
- 21 z gminy Jeżów Sudecki w tym 21 wyzdrowiałych,
- 16 z gminy Mysłakowice w tym 1 ofiara śmiertelna i 14 osób wyzdrowiałych,
- 6 z gminy Szklarska Poręba w tym 1 ofiara śmiertelna i 5 osób wyzdrowiałych,
- 10 z gminy Podgórzyn w tym 9 wyzdrowiałych,
- 47 z gminy Kowary w tym 4 ofiary śmiertelne i 39 wyzdrowiałych, 1 osoba zmarła z innych przyczyn,
- 2 z gminy Janowice Wielkie w tym 2 wyzdrowiałe,
- 27 z gminy Karpacz w tym 23 wyzdrowiałych, 4 osoby zmarły z innych przyczyn,
- 5 z gminy Piechowice w tym 2 ofiary śmiertelne i 3 osoby wyzdrowiałe,
- 40 z gminy Stara Kamienica w tym 35 wyzdrowiałych, w tym 5 osób zmarłych z innych przyczyn.

Osoby wyzdrowiałe: 152
Liczba zgonów spowodowanych zakażeniem COVID-19: 8
Liczba zgonów z innych przyczyn: 10
Liczba osób poddanych kwarantannie decyzją Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej: 14
Liczba osób zgłoszonych do kwarantanny po powrocie do kraju: 28

Sytuacja dot. osób poddanych kwarantannie w poszczególnych gminach:
Janowice Wielkie: 0
Jeżów Sudecki: 2
Karpacz: 5
Kowary: 12
Mysłakowice: 1
Piechowice: 3
Podgórzyn: 5
Stara Kamienica: 4
Szklarska Poręba: 10