Kolejnych 2 mieszkańców naszego powiatu zwalczyło zakażenie wirusem

10.09.2020 r. - Raport Krzysztofa Wiśniewskiego Starosty Jeleniogórskiego
Kolejnych 2 mieszkańców naszego powiatu zwalczyło zakażenie wirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19. Przeprowadzony test wykazał, że mieszkańcy gminy Mysłakowice oraz Podgórzyn są już zdrowi. Aktualnie nie odnotowano nowych przypadków zakażenia koronawirusem.

Według informacji otrzymanej z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jeleniej Górze dotyczącej mieszkańców powiatu jeleniogórskiego, sytuacja sanitarno-epidemiologiczna przedstawia się następująco:

Liczba stwierdzonych przypadków koronawirusa: 172
- 21 z gminy Jeżów Sudecki w tym 21 wyzdrowiałych,
- 16 z gminy Mysłakowice w tym 1 ofiara śmiertelna i 14 osób wyzdrowiałych,
- 6 z gminy Szklarska Poręba w tym 1 ofiara śmiertelna i 5 osób wyzdrowiałych,
- 10 z gminy Podgórzyn w tym 9 wyzdrowiałych,
- 45 z gminy Kowary w tym 4 ofiary śmiertelne i 39 wyzdrowiałych, 1 osoba zmarła z innych przyczyn,
- 2 z gminy Janowice Wielkie w tym 2 wyzdrowiałe,
- 27 z gminy Karpacz w tym 23 wyzdrowiałych, 4 osoby zmarły z innych przyczyn,
- 5 z gminy Piechowice w tym 2 ofiary śmiertelne i 3 osoby wyzdrowiałe,
- 40 z gminy Stara Kamienica w tym 35 wyzdrowiałych, w tym 5 osób zmarłych z innych przyczyn.

Osoby wyzdrowiałe: 151
Liczba zgonów spowodowanych zakażeniem COVID-19: 8
Liczba zgonów z innych przyczyn: 10
Liczba osób poddanych kwarantannie decyzją Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej: 12
Liczba osób zgłoszonych do kwarantanny po powrocie do kraju: 79

Sytuacja dot. osób poddanych kwarantannie w poszczególnych gminach:
Janowice Wielkie: 0
Jeżów Sudecki: 5
Karpacz: 9
Kowary: 30
Mysłakowice: 4
Piechowice: 2
Podgórzyn: 14
Stara Kamienica: 4
Szklarska Poręba: 23