47. Festiwal Sztuki Włókna w Powiecie Jeleniogórskim

Organizatorem wydarzenia jest Fundacja na rzecz Rozwoju Wrocławskiej Tkaniny Artystycznej, a kuratorem generalnym prof. Ewa Maria Poradowska -Werszler.
47. Festiwal Sztuki Włókna dofinansowano ze środków budżetu powiatu jeleniogórskiego.

W dniach 7-20 września 2020 roku w Kowarach odbywa się 47. Festiwal Sztuki Włókna -Kowary 2020, czyli 👉WYSTAWY, 👉WERNISAŻE, 👉WARZTATY, I👉MPREZY...NA SZLAKU SZTUKI.

W ramach tego kulturalnego wydarzenia w Powiecie Jeleniogórskim oraz w regionie odbywają się:
- sympozjum, gdzie prowadzone są interdyscyplinarne działania ukierunkowane na bogactwo kultury regionalnej, prezentacje technik tkackich, malarskich, czerpania papieru, kreacji art-cyklingu, multimedialne prezentacje indywidualnych artystów,
- wernisaże w Powiecie Jeleniogórskim - dwie wystawy w Kowarach i dwie wystawy w Szklarskiej Porębie oraz 1 wystawa w Jeleniej Górze,
- wernisaże w regionie dolnośląskim: 2 wystawy we Wrocławiu, 3 wystawy w Kamiennej Górze.

W imprezie przewidziane są ponadto prezentacje artystów w galeriach i muzeach Powiatu Jeleniogórskiego i regionu.

Koncepcją zadania jest stworzenie sprzyjających warunków artystom i mieszkańcom społeczności lokalnych do konfrontacji własnej wiedzy na temat tradycji regionu dolnośląskiego oraz odniesienie się do świadectw zaczerpniętych z kultury lokalnej i pielęgnacji postaw patriotycznych budowanych na tożsamości kulturowej.
Program imprezy jest bardzo bogaty. Atrakcją dla wielu będą tzw. warsztaty twórcze:
- tkanie tradycyjne na ramach ( wełna fabryczna, osnowa lniana, ramy tkackie będą dostępne dla wszystkich zainteresowanych uczestników),
- czerpanie papieru z pulpy celulozowej: osoby, które będą uczestniczyć w warsztatach proszone są o przywiezienie płótna bawełnianego ( stare poszwy, prześcieradła, ścierki, do suszenia obiektu papierowego),
- batikowanie gorącym woskiem ( potrzebne płótno bawełniane białe, wyprane, wyprasowane 100 x 70cm,lub inny dowolny wymiar, własne pędzle szczeciniaki, lub miękkie ( szerokie).